Sausis 2019

Statybos darbų draudimas

Sausis 4, 2019

Namo statytojas pasirenka statybos organizavimo būdą. Statyba gali būti organizuojama rangos būdu, ūkio būdu arba mišri.

Jei statyba organizuojama rangos būdu, samdomas rangovas ir sudaroma rangos sutartis, visiems statybos darbams vykdyti